กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร


กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562จังหวัดยโสธร

              นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดยโสธร ซึ่งมีการเดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านยาเสพติดฯ ณ หอประชุมวิถีอีสาน (หน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร)  โดยมีนายสมเพชร  สร้อยสระคู   รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  ให้เกียรติเป็นประธาน

เลื่อนขึ้นข้างบน