กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.


กปภ.สาขากบินทร์บุรี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.

ด้วยในวันพฤหัสบดีที่  18  กรกฎาคม  2562  กปภ.สาขากบินทร์บุรี โดย นายบรรจง  สุวัฒนวิชญ์  ผู้จัดการ กปภ.สาขากบินทร์บุรี มอบหมายให้ นางวงเดือน  แสงมลฑา ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์  มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน  360  ขวด ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว เพื่อดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 26  กรกฎาม  2562 ณ  ที่สาธารณะประโยชน์หนองกระเดาทราย หมู่ที่ 7 บ้าานหนองประดู่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

เลื่อนขึ้นข้างบน