วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา09.00น. กปภ.สาขาแม่สายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

วันศุกร์ ที่19 เดือนกรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาสาขาแม่สาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 10/2562 ประจำเดือน กรกฎาคม สรุปผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา พร้อมสรุปปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากสูงสุด พร้อมทั้งคัดเลือก คัดเลือกผู้มีคะแนนประเมินความพึงพอใจสูงสุด ประจำเดือน มิถุนายน 2562  นางสาวอลิสา พิชัยเลิศ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รับเงินหน้าเคาน์เตอร์ สังกัดงานจัดเก็บรายได้

เลื่อนขึ้นข้างบน