กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปา


กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนยื่นคำร้องขอติดตั้งประปา  พร้อมรับคำร้องขอติดตั้งประปา

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) โดยนายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการ กปภ.(พ) สาขาหาดใหญ่ มอบหมายให้ นายจิระวัฒน์ แสงจันทร์ หนง.บริการฯ 1 และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่บริเวณ ม.7, 10,  11, 12, 13, และ 15 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเชิญชวนให้ประชาชนมายื่นคำร้องขอติดตั้งประปาเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ภายในช่วงเดือน กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะได้รับส่วนลด 15% ทั้งนี้ ยังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนให้ความสนใจและมีความประสงค์จะใช้น้ำประปาของ กปภ.ด้วยเช่นกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน