การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกโครงการเติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกโครงการเติมใจให้กัน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ออกโครงการเติมใจให้กัน

เมื่อวันที่19 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า มอบหมายให้ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานผลิต พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด

ออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน บริเวณพื้นที่ หมู่4 ตำบลเสม็ดใต้ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา ในการนี้ได้นำแผ่นพับ สมุดฉีก และปากกา ไปแจกให้บริการประชาชน และได้ทำการซ่อมบำรุง ถอดล้างมาตรให้ลูกค้า

พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การใช้น้ำและการตรวจสอบท่อภายใน ซึ่งได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

เลื่อนขึ้นข้างบน