การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง


การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562  บริเวณ อบต.ท่าทองหลาง

ด้วยในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า โดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ กปภ.สาขาบางคล้า ได้มอบหมายให้ นายสมโภชน์ สะมะโน ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วยห้วหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด เข้าร่วม

พิธี จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 บริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองหลาง ในการนี้ได้ร่วมกันช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลำคลอง

และดูแลบริเวณโดยรอบลำคลองให้สะอาดสวยงาม

เลื่อนขึ้นข้างบน