การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาพนมทวน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาพนมทวน


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กปภ.สาขาพนมทวน

ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาประจวบฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับ นางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผจก.กปภ.สาขาพนมทวน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  ที่เข้ามาศึกษาดูงานระบบผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำประปา ณ สถานีผลิตน้ำ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์

เลื่อนขึ้นข้างบน