ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา


ผจก.กปภ. (พ) สาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา ให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นบีทีวีเคเบิ้ลทีวี เรื่อง สถานการณ์น้ำในพื้นที่เมืองพัทยา พร้อมแผนรองรับการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการและความเจริญเติบโตของเมืองพัทยา ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วนรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัดอย่างรู้คุณค่า


 

งานลูกค้าสัมพันธ์
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน