โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)"


โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)"

โครงการ "ของหายได้คืน ประชายิ้มได้ @ กปภ.สาขาพัทยา(พ)" เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ลูกค้าได้ใช้บริการกดเงินที่ตู้ ATM  หน้าสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ) และเมื่อกดเงินเพื่อจะชำระค่าน้ำประปาเสร็จแล้ว ได้ลืมนำบัตรออกจากช่องรับบัตร โดย นางสาวจิราภรณ์ เขียวเข็ม  สังกัดงานจัดเก็บรายได้ ซึ่งได้ใช้บริการตู้ ATM ดังกล่าว พบและได้ติดต่อให้งานลูกค้าสัมพันธ์ประสานธนาคารเจ้าของบัตร เพื่อแจ้งให้ลูกค้าเจ้าของบัตรทราบ ซึ่งลูกค้าได้เดินทางมารับบัตร ATM  ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เป็นที่ประทับใจและได้รับการขอบคุณจากลูกค้าอย่างมาก  งานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน