กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างความผูกพัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างความผูกพัน


กรจ.4 จัดกิจกรรม Morning Talk ติดตามการดำเนินงานและเสริมสร้างความผูกพัน

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายธีรวิทย์ เลิศคณาวนิชกุล ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7 ไตรมาส 3/2562   ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคเขต 4 เพื่อพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

     ในการนี้ ผอ.กรจ.4 ได้มอบหมายให้งานลูกค้าสัมพันธ์ ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่ กรจ.4 จะเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการศึกษาดูงานของ กปภ. และสั่งการให้พนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดสรรพื้นที่การปฏิบัติงานและพื้นที่ใช้สอยในห้องทำงานให้สะดวกแก่การปฏิบัติงานและพร้อมรองรับจำนวนพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นของ กรจ.4 ในปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ยังจัดกิจกรรมคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2562 ซึ่งพนักงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ นายพงศธร หนูแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล 5 ซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตสาธารณะคอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ

เลื่อนขึ้นข้างบน