กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM


กปภ.เขต 10 ร่วมกับ กปภ.สาขาตาก และองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ดำเนินโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า หรือ DSM

       เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าหรือ DSM และการจัดนิทรรศการ ประจำงบประมาณปี 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก

      พร้อมกันนี้ มีนายสุธี มาลีศรี  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ พร้อมด้วยนางสาวนงนาฏ เนียมสกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก นายนคร ชาญณรงค์ หัวหน้างาน 8 งานมาตรวัดน้ำ และทีมงานมาตรวัดน้ำ ทีมงานน้ำสูญเสีย ทีมงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.ข. 10 ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธัชชัย ศรีสวัสดิ์ ปลัด อบจ.ตาก และนางสาวอรุณวรรณษา  ยมเกิด เลขาฯนายก อบจ.ตาก  ให้การต้อนรับ และรับมอบป้ายสนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดน้ำตามโครงการ DSM  กิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรในสังกัด อบจ.ตากร่วมพิธีเปิดและเข้าชมนิทรรศการการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าและรณรงค์ปลูกจิตสำนึกประหยัดน้ำตามหลัก 3R อีกด้วย 

เลื่อนขึ้นข้างบน