กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ.วัดถ้ำสาริกา หมู่ที่ 3ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ.วัดถ้ำสาริกา หมู่ที่ 3ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี


กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ.วัดถ้ำสาริกา หมู่ที่ 3ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี นำโดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ. วัดถ้ำสาริกา หมู่ที่ 3 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
ทั้งนี้การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมบริการน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์กปภ. จำนวน 200 ขวด มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้น้ำ ตามค่านิยมองค์กร "มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน" พร้อมกันนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ได้ทำการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Line@ "ข่าวสารประปาจันท์" รวมถึง Facebook "การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี" เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ข่าวสารของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ในครั้งนี้ด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน