กปภ.เขต10 ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ 2562 ภายใต้แนวคิด PWA Debut of digital chapter (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต10 ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ 2562 ภายใต้แนวคิด PWA Debut of digital chapter


กปภ.เขต10 ร่วมกิจกรรมวันประปาวิชาการ 2562 ภายใต้แนวคิด PWA Debut of digital chapter

       เมื่อวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  พร้อมด้วยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง หัวหน้างานและพนักงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในวันประปาวิชาการ ประจำปี 2562  ซึ่งจัดขึ้น ณ อาคารประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค

       ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมด้านระบบประปาของพนักงาน พร้อมด้วยการสัมมนาวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  นอกจากนี้ เพื่อร่วมส่งเสริม กปภ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  กปภ.เขต 10 และ กปภ.สาขาในสังกัดได้ส่งผลงานนวัตกรรมเข้าประกวดจนได้รับรางวัล 2 ผลงานได้แก่ 1.เครื่องวัดอัตราการไหลน้ำผ่านฝายสันคม Mr.คมสัน Flow 2018 โดยทีมงานกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ กปภ.เขต 10 ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นระดับเหรียญทองแดง และ 2.หุ่นยนต์สำรวจเชื่อมท่อน้ำประปา โดยนายนฤชา ชาตะวราหะ กปภ.สาขาทุ่งเสลี่ยม ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นรางวัลชมเชยลำดับที่ 1

เลื่อนขึ้นข้างบน