กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562


กองแผนและวิชาการ กปภ.เขต 10 จัดประชุมไตรมาส 4/2562

      เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม  2562  ที่ผ่านมา กองแผนและวิชาการ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดยนายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ นำทีมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้แก่ งานแผนงาน งานแหล่งน้ำ งานโครงการก่อสร้าง 1-3 จัดประชุมไตรมาส 4/2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 

      นายพิชัย ดิษาภิรมย์ ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการได้ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในไตรมาส 3/2562 การจัดสรรงบประมาณ ผลการดำเนินงานโครงการและมอบนโยบายการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางานในกองแผนและวิชาการ ทั้งยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน เพื่อพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ. อีกด้วย ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม พนักงานในสังกัดกองแผนและวิชาการได้ร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส ซึ่งนายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร หัวหน้างาน 8 งานแผนงาน ได้รับคัดเลือกจากเพื่อนพนักงานในกองแผนและวิชาการให้เป็นดาวเด่นประจำไตรมาสนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน