การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ) ร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ) ร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ)  ร่วมโครงการ “จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ” เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนเเก่น (พ)  ร่วมโครงการ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง " เนื่องในวันเเม่เเห่งชาติ ประจำปี 2562                                                                             

 (วันนี้) วันจันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562  เวลา 9.45 น.  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมาย พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนเเก่น เป็นประธานในพิธี ณ บ้านหนองเลิงเปือย  ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนเเก่น ทั้งนี้ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 250 ขวด  อีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน