กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562


กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 โดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยพิธีช่วงเช้าลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และพิธีช่วงเย็นมอบหมายให้ นางสุพรรณี แก่นกระจ่าง หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ 1 พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สวนเทพปทุม อำเภอเมืองปทุมธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน