กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร


กปภ.สาขารังสิต(พ) เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  พิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนชัยถวายพระพร

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 นายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ อาคารศาลารักษ์ปทุม ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  จากนั้น เวลา 18.00 น. มอบหมายให้นางสาวอาณารมย์ สุดใจแจ่ม หัวหน้างานงานลูกค้าสัมพันธ์ การประปาส่วนภูมิภาค สาขารังสิต(ชั้นพิเศษ) เป็นตัวแทนหน่วยงานเข้ารวมพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทย ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ณ ลานสวนเทพปทุม หน้าศาลากลางจังหวัดปทุมธานี (หลังเก่า)

เลื่อนขึ้นข้างบน