คณะกรรมการ Water is Life ลงพื้นที่ตรวจประเมินคูรภาพน้ำ กปภ.สาขานครนายก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

คณะกรรมการ Water is Life ลงพื้นที่ตรวจประเมินคูรภาพน้ำ กปภ.สาขานครนายก


คณะกรรมการ Water is Life ลงพื้นที่ตรวจประเมินคูรภาพน้ำ กปภ.สาขานครนายก

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการตรวจประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่าง การประปาส่วนภูมิภาคและกรมอนามัย ได้ลงพื้นที่ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครนายก  โดยมี นางสาวเปรมอัทยา กัณฑมณี ผู้จัดการ กปภ.สาขานครนายก พร้อมทีมงานงานผลิต ให้การต้อนรับ พร้อมนำเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปาและนำเสนอข้อมูลการผลิตน้ำประของ กปภ.สาขา มั่นใจว่าคุณภาพน้ำประปาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน Water is Life แน่นอน

เลื่อนขึ้นข้างบน