กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง


กปภ.สาขาธัญบุรี เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้เข้าพบนายอำเภอหนองเสือ เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ ไม่ให้ประชาชนสูบน้ำทำการเกษตร เนื่องจากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง และได้เข้าพบกรมชลประทานเพื่อประสานงานบริหารจัดการ จัดสรรน้ำให้กับ กปภ.ผลิตจ่ายน้ำให้กับประชาชน ทั้งนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 11 ได้ออกตรวจเยี่ยมประชาชนที่ทำการเกษตร ร่วมกับทีมงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมหารือกับผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ท่านได้สั่งการให้ชลประทานในท้องที่จัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการผลิตน้ำประปา ล่าสุดวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ระดับน้ำในคลองระพีพัฒน์ ณ เวลา 08.00 น. สูง 1 เมตร 17 ซม. ซึ่งอยู่ในระดับเฝ้าระวัง ขณะนี้ทาง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี ได้ดำเนินการสร้างฝายกึ่งถาวร (ตั้งแต่วันที่ 9-11 สิงหาคม 2562) เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น

เลื่อนขึ้นข้างบน