การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง นำโดย นายวรดี ชินคชบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ่างทอง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleanind Day บริเวณอาคารสำนักงาน และโดยรอบของ สำนักงาน กปภ.สาขาอ่างทอง เพื่อให้สถานที่มีความสะอาด สวยงาม และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน