การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแรงดันน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นายอำพล นิลพันธุ์ หัวงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ให้บริการตรวจสอบแรงดันน้ำและมาตรวัดน้ำ บริเวณศูนย์การบินทหารม้า จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำอ่อนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน