การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการจังหวัดลพบุรี เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง โดย กปภ.สาขาลพบุรี ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดิบที่สถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม และสถานีสูบน้ำแรงต่ำสะพาน 7 โดยร่วมมือกับ กรมชลประทาน อปท. และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

เลื่อนขึ้นข้างบน