การประปาส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรม “ช่างประปาสร้างอาชีพ” ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรม “ช่างประปาสร้างอาชีพ” ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่


การประปาส่วนภูมิภาคจัดฝึกอบรม “ช่างประปาสร้างอาชีพ” ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่

การประปาส่วนภูมิภาค จัดฝึกอบรม "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่

วันนี้ (15 สิงหาคม 2562) นางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ณ เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า จังหวัดแพร่ ซึ่งดำเนินงานตามโครงการ "6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์" มีกำหนดจัดขึ้น 2 วัน

 

ให้ความรู้โดยวิทยากรจากการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 และบริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด ประกอบด้วยวิชา กระบวนการผลิตน้ำประปา การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ระบบไฟฟ้าในงานประปา ความรู้เรื่องปั๊มน้ำ ถังพักน้ำ การติดตั้งวางท่อประปา-ซ่อมท่อประปา-หาท่อรั่วภายในอาคาร

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะความสามารถด้านประปาให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษออกจากเรือนจำ/ทัณฑสถาน เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังหลังจากพ้นโทษไปแล้ว สามารถหาเลี้ยงชีพได้โดยสุจริต มีชีวิตที่พอเพียง เป็นการคืนคนดีสู่สังคม

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.9

รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน