การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายวีระพล  จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงาน ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ วัดบางมะฝ่อ หมู่ที่ 2 ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยการแจกน้ำดื่มบรรจุขวด
จำนวน 600 ขวด และให้สแกนคิวอาร์โค้ด เพจการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนเชิงรุก และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

เลื่อนขึ้นข้างบน