กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าดูงาน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าดูงาน


กปภ.สาขารังสิต(พ) ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าดูงาน

วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 กปภ.สาขารังสิต() นำโดยนายชัยฤทธิ์ จูสกุลวิจิตร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ) สาขารังสิต พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าศึกษาดูงานจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ(สทภ.) การประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน ตามแผนงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองกรค์ แผนงานที่ 2 การแบ่งปันทักษะของบุคลากรทั้งภายในหน่วยงาน ข้ามหน่วยงาน และต่างสถานที่

เลื่อนขึ้นข้างบน