กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2)  เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)
นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) 
เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา
........
 
      (วานนี้) วันที่ 17 สิงหาคม 2562เวลา 10.00 น.นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 2) เดินทางเข้าตรวจติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมแซมโรงกรองน้ำสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา โดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(พ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายอภินันท์ คชรัตน์ หัวหน้างานผลิตเป็นผู้รายงานความคืบหน้า และปัญหาอุปสรรค
 
    สำหรับสถานีผลิตน้ำบ้านโกทา มีพื้นที่จ่ายน้ำใน ต.ในเมือง และ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบกรองน้ำ ที่มีสภาพเก่าและอุปกรณ์ชำรุด คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2562 นี้
 
งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน