กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)


กปภ.สาขาเดิมบางนางบวช กิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning Talk)

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นำโดย นายกัมพล มีตา ผจก.กปภ.สาขาเดิมบางนางบวชพร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขา ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น และในช่วงท้ายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้มีการร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส

เลื่อนขึ้นข้างบน