กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และผู้นำชุมชน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และผู้นำชุมชน


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมประชุมสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านทุ่ม และผู้นำชุมชน

(วันนี้) วันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้นายสัญญลักษณ์ เบ้าดี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าประชุมร่วมกับนายวิลาศ สีละพันธ์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และผู้นำชุมชนในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม ร่วมประชุมถึงวิกฤติสถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้เทศบาลเมืองบ้านทุ่มจะร่วมกับผู้นำชุมชนกำหนดพื้นที่จุดแจกนำ้ โดยจะมีรถบรรทุกน้ำของกปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2562 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน