กปภ.ข.9 จัดอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์จังหวัดลำปาง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.9 จัดอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์จังหวัดลำปาง


กปภ.ข.9 จัดอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" ให้ความรู้พื้นฐานแก่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 พร้อมด้วยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ในนามของ การประปาส่วนภูมิภาค เข้าร่วมและดำเนินโครงการ 6 รัฐกิจสัมพันธ์ ปันน้ำใจ คืนความสุขสู่ผู้ต้องขังราชทัณฑ์ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค, การประปานครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, การไฟฟ้านครหลวง, องค์การตลาด และองค์การจัดการน้ำเสีย บูรณาการความร่วมมือ ให้มีการพัฒนาความรู้และสร้างอาชีพด้านวิชาชีพ อาทิความรู้เกี่ยวกับประปา ไฟฟ้า ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ

 

โดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "ช่างประปาสร้างอาชีพ" โดยมีนางสาวชมนาถ พรสมผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง ต.ยางคก อ.ห้างฉัตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ให้ความรู้พื้นฐาน เช่น ความสำคัญของทรัพยากรน้ำ, แหล่งน้ำดิบ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบประปา รวมทั้งการสาธิตและเทคนิคการติดตั้งระบบประปาเพื่อสร้างเป็นอาชีพ ซึ่งมีวิทยากรตัวแทนจากกองระบบจำหน่าย, กองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ, กองแผนและวิชาการ, การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปาง และ บริษัทยูเอ็ชเอ็มจำกัด มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ พร้อมให้คำแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปต่อยอดและนำไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน