กปภ.สาขาปักธงชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท


กปภ.สาขาปักธงชัย ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

    เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต โดยร่วมกันประกาศเจตนารมณ์การทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท ณ สำนักงาน กปภ.สาขาปักธงชัย จ.นครราชสีมา

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน