กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562


กปภ.สาขาพิมาย จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย นำโดยนางสัมฤทธิ์ ดีเจริญ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิมาย พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4/62 ลงพื้นให้บริการบริเวณ บ้านคล้า ม.8 ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ในการนี้ กปภ.สาขาพิมาย ได้ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำและตรวจสอบมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ใช้น้ำในพื้นที่พร้อมซ่อมท่อประปาภายนอกและภายในบ้าน

เลื่อนขึ้นข้างบน