กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น

(วันนี้) วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ที่ผ่านมา นายสุเมธ  แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม CSR พิธีส่งมอบตู้ทำน้ำเย็น ณ ลานอเนกประสงค์ การประปาส่วนภูมิภาคเขต6 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ร่วมเป็นประธานในพิธี
ซึ่งนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่ง 40 ปี PWA Mini Marathon 2019 ที่จัดขึ้นโดยการประปาส่วนภูมิภาคเขต6 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ที่ผ่านมา จัดซื้อตู้น้ำเย็น มอบให้สถานศึกษา สถานพยาบาล หน่วยงานรัฐที่ขาดแคลน เพื่อใช้สาธารณประโยชน์ร่วมกัน จำนวน 70 ตู้มอบให้แก่หน่วยงานในพื้นที่กปภ.สาขา ในสังกัด กปภ.ข.6 ทั้งนี้กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) ได้มีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก 3 หน่วยงาน ได้แก่ โรงเรียนบ้านดอนหันวิทยาสาร  โรงเรียนบ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา  และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนบม

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน