กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.2 ร่วมกับ กปภ.สาขาคลองหลวง จัดโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 นำโดยนายพงศ์พนัส โชติรวีนันท์ หัวหน้างานน้ำสูญเสีย และ นางสาวมรกต เจนพิทยา หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกับ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประหยัดน้ำ ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ โครงการ DSM จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกๆ ภาคส่วนในการใช้น้ำอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สามารถมีทรัพยากรน้ำใช้อย่างยั่งยืนตลอดไป

เลื่อนขึ้นข้างบน