กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) (วันนี้) วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  (วันนี้) วันที่  3 กันยายน 2562  เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)  (วันนี้) วันที่  3 กันยายน 2562  เวลา 16.00 น. ร่วม เฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี                                                                                      ...........                                                                                             
          นายสุเมธ เเว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาขอนเเก่น (พ) มอบหมายพนักงานในสังกัด   ร่วมเฝ้าฯรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  เสร็จทรงเยี่ยมหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดขอนเเก่น  จังหวัดร้อยเอ็ด  จังหวัดมหาสารคาม เเละจังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 กันยายน  2562 โดยในวันนี้ (วันที่ 3 กันยายน 2562) เสด็จทรงเยี่ยมหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่จังหวัดขอนเเก่น   โดยมี หน่วยงานข้าราชการ  เเละรัฐวิสาหกิจ พร้อมประชาชน เเละจิตอาสา เฝ้าฯรับเสด็จ ณ โรงเรียนเเก่นนครวิทยาลัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนเเก่น 
                                                                                                                             
   #งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน