การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ นำโดยนายชาญชัย  จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านหมี่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาบ้านหมี่ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ การถ่ายทอดค่านิยมองค์กร วิสัยทัศน์กปภ. แนวทางการดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย  การติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ การดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP) การจัดงานเกษียณและกีฬาสี ปี 2562 ณ กปภ.ข 2 โครงการลดค่าติดตั้ง 15 % การคัดเลือกดาวเด่นประจำไดรมาส 3/2562 การหารือปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำงาน  สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน

เลื่อนขึ้นข้างบน