การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นตำบลใหม่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นตำบลใหม่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นตำบลใหม่ จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง นำโดยนางพงศ์ทรัพย์ อินทรบำรุง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโนนสูง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกับหน่วยงานราชการท้องถิ่นตำบลใหม่ อำเภอโนนสูง จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2562 บริเวณ วัดใหม่กลอ ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมทำประชาคมการขอใช้น้ำประปาของหมู่บ้านบึงกลอ หมู่ที่ 1 - 2 หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12

เลื่อนขึ้นข้างบน