รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์


รปก.1 และผู้บริหาร กปภ.เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์

     เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นายเธียรชัย ประมูลมาก รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ1) พร้อมด้วยนายสุธี มาลีศรี ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย กปภ.ข.10 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

     ทั้งนี้ ท่านรองผู้ว่าการปฏิบัติการ 1 พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาท่าตะโก โดยมีนายคจิตร เหมาคม  ผู้จัดการ กปภ.สาขาท่าตะโก ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งและการวางมาตรการป้องกัน โดยสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ กปภ.สาขาท่าตะโก มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เนื่องจากน้ำดิบมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทั้งจากน้ำฝนและการบูรณาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับหลายหน่วยงานในจังหวัด โดยวางมาตรการสูบน้ำดิบจากแม่น้ำน่าน-บึงบอระเพ็ด(ทับกฤต) เข้าสู่คลองปากง่าม คลองไผ่กอเดียวและคลองปลาหมอ เพื่อผันน้ำดิบเข้าสู่สระน้ำประปา ให้สามารถผลิตน้ำประปาอย่างต่อเนื่อง ไม่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน