การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเสนา จัดกิจกรรมในโครงการเติมใจให้กัน มุ่งมันเพื่อปวงชน ครั้งที่ 2/2562 บริเวณ ซอยจันทรนิยม ต.เสนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพบปะผู้ใช้น้ำให้บริการตรวจสอบระบบประปา และบริการตรวจสอบเปลี่ยนมาตรชำรุด ให้คำอธิบายการบริการน้ำประปา สอบถามปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงระบบ และการบริการต่างๆในเขตพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน