กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 .ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาขอนแก่น() โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมโครงการสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562เพื่อให้พนักงานในหน่วยงานเดียวกันได้มีโอกาสพบปะพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนเวลาปฏิบัติงานปกติ เพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารองค์กร นโยบาย ความรู้ต่างๆ ทั้งในส่วนของกปภ. หรือหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งประเด็นปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานต่อกัน อันเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ภายในองค์กรตามแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่14(สร้างความผูกพัน) โดยมีพนักงานของกปภ.สาขาขอนแก่น() เข้าร่วมอย่างคึกคัก

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน