กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ย.62 (พื้นที่อำเภอพระยืน) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ย.62 (พื้นที่อำเภอพระยืน)


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ) จัดโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือนก.ย.62 (พื้นที่อำเภอพระยืน)

(วันนี้) วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน.. 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น(ชั้นพิเศษ) โดย นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน ด้วยการนำรถ PWA Mobile Service และมิสเตอร์ประปา ให้บริการ

💧เคาน์เตอร์รับชำระค่าน้ำประปา

💧ประชาสัมพันธ์ วิธีประหยัดน้ำ แนะนำการตรวจสอบท่อประปาภายในบ้านรั่วซึมด้วยตนเอง

💧ประชาสัมพันธ์ ช่องทางชำระค่าน้ำประปา

💧ระบายตะกอนตรวจวัดแรงดันน้ำ


 

งานลูกค้าสัมพันธ์ : รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน