การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กันยายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)  ครั้งที่12/2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเดือน ต.ค.61-ส.ค.62 ผลการดำเนินงาน ผู้ใช้น้ำเพิ่มดีกว่าเป้าหมาย ให้เร่งรัดเพิ่มผู้ใช้น้ำ บริการเชิงรุกโดยการออกพบประประชาชน ตามโครงการเติมใจให้กัน และลดค่าติดตั้ง 15% ภายในเดือน ตุลาคม 2562 ติดตามการดำเนินงานWSP, การลดน้ำสูญเสีย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำท่วม,การปิดข้อร้องเรียนให้ทันภายในกำหนดและขอความร่วมมือในการเสริมสร้างปกป้องรักษาภาพลักษณ์ ของกปภ. โดยประพฤติปฏิบัติร่วมกับค่านิยม กปภ.ทำให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2562 ได้แก่ นายณรงค์ เพชรชนะ ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 5

เลื่อนขึ้นข้างบน