กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์  ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานทุกสายงาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำคลอง 13 เพื่อปรับภูมิทัศน์สถานีผลิตจ่ายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน