กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านระบบผลิตน้ำ ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านระบบผลิตน้ำ ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี


กปภ.สาขาคลองหลวง เข้าศึกษาดูงานด้านระบบผลิตน้ำ ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 กปภ.สาขาคลองหลวง นำโดยนายภวัต แผลงศรี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานประปาในสังกัด ได้เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ต.บ้านหม้อ อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมีนายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง ผู้จัดการฯ และพนักงาน คอยต้อนรับและให้ข้อมูลในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำ เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำที่มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในระบบการทำการและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน