กปภ.สาขาชุมพวง เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชุมพวง เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง


กปภ.สาขาชุมพวง เข้าศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง

    เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง นำโดยนายสำรวย ปานาราช ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  เข้าศึกษาดูงานตามแผนวัฒนธรรมองค์กร ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาชุมพวง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับรองการเป็นศูนย์ราชการสะดวก ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน