กปภ.สาขาหนองแค เข้าศึกษาดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหนองแค เข้าศึกษาดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก


กปภ.สาขาหนองแค เข้าศึกษาดูงาน ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก

      เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองแค นำโดยนายชวลิต วรชิน ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามแผนวัฒนธรรมองค์กร ณ กองมาตรวัดน้ำ จ.นครนายก ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของกองมาตรวัดน้ำ และขบวนการผลิตและซ่อมแซมมาตรวัดน้ำ และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน