การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย

วันที่ 8 กันยายน 2562 พนักงานการประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล 100 ปี (ศรีอรัญ)โรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในและภายนอกอาคารอเนกประสงค์ 2 ของโรงเรียนอนุบาลศรีอรัญโญทัย โดยในกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาอรัญประเทศได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ.ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน