การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี จัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี นำโดยนายชินรัตน์ ใยดี ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลพบุรี เพื่อถ่ายทอดแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล และปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ

เลื่อนขึ้นข้างบน