กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส


กปภ.สาขาธัญบุรี จัดกิจกรรม ที่นี่...องค์กรโปร่งใส

วันนี้ 10 กันยายน 2562 นำโดยนายกฤษณ์ ก้อนนาค ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธัญบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ รณรงค์กระตุ้นจิตสำนัก ส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของผู้บริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนปราศจากคอรัปชั่น เป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม ตามนโยบาย องค์กรโปร่งใสของกปภ. และเป็นไปตามโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต

เลื่อนขึ้นข้างบน