ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒


ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒

ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อทำการตัดประสานท่อใหม่ PE ขนาด ๓๑๕ มม. บริเวณซอยตรงข้ามวัดหนองว่านเหลือง ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหว้ดฉะเชิงเทรา จึงขอให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ดังกล่าว จัดเตรียมสำรองน้ำให้เพียงพอ หากดำเนินการแล้วเสร็จ จักจ่ายน้ำให้ตามปกติทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน