กปภ.สาขาปักธงชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาหนองแค เพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปักธงชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาหนองแค เพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563


กปภ.สาขาปักธงชัย เข้าศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขาหนองแค เพื่อเตรียมพร้อมสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563

    เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำโดยนายสิงห์ชัย เหล่ามงคลชัยศรี ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด เข้าศึกษาดูงานตามแผนวัฒนธรรมองค์กร ณ กปภ.สาขาหนองแค จ.สระบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานในสังกัดได้ศึกษาตัวอย่าง กระบวนการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมในการยื่นใบสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในปี 2563

 

    งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.2 รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน